Ποιητικά κέλευθα

Κριτική του Βασίλη Ζηλάκου για τη συλλογή Πρώτο φως, Οδός Πανός, τεύχος 144, Απρίλιος-Ιούνιος 2009

Εκ πρώτης όψεως

Κριτική της Ζωής Σαμαρά για τη συλλογή Prima vista, Διαβάζω, τεύχος 357, Νοέμβριος 1995