1.

Χτένισαν τα μαλλιά τους πριν τη μάχη.
Στην ασπίδα θαύμασαν το κορμί.
Πανέτοιμοι για θάνατο κάθε στιγμή και τώρα
όπως για έρωτα κάποτε και τα δικά του δώρα.
Τι μάχες έκρυβε κι αυτός
κι ας είχε τα στενά του ανοιχτά.