11.

Απομακρύνω ήσυχα το υλικό μου.
Είναι κι ο ήλιος στη δύση του, διακριτικός κι αυτός.
Στοχασμοί φωταγωγούν την πορεία:
Ο απών, η απούσα, το απόν.
Γαλήνιος απέρχομαι φίλοι
μα λαμπροί παραμένετε και μ’ έπαρση.
Τις χλιαρές μου πλέον δέσμες αποσύρω
έκθαμβος που μου βγάζουν τη γλώσσα.

  • Από την ποιητική συλλογή