2.

Με σώμα στιλπνό σαν πανοπλία
χλευάζουν τις Μοίρες στις Θερμοπύλες.
«Καλύτερα. Θα πολεμήσουμε υπό σκιά»
χαμογελούν και απειλούν με πνεύμα
όλο το χρόνο λες και νίκησαν.

Τα έργα μας ανθρώπινα αλλά θεόρατα
χάρη στο πνεύμα και μόνο.
Είναι ζήτημα εκλογής.
«Υπό σκιά», όπως λέει κι ο Διηνέκης.

Με τέτοια λόγια φτάνεις, φίλε, αλλού.
Προς Θερμοπύλες και ζωή περιωπής.
Σε μια σίγουρη, ζωντανή αθανασία.
Ασφαλώς τη νιώθεις πριν το τέλος.
Μην κάνεις πως δεν το βλέπεις.
Μην αναρωτιέσαι προς τι.
Ξεκίνα κάποτε κι εσύ.