23.

Πανάρχαιες λέξεις την κεφαλή μου
απαίτησαν επί πίνακι.
Ιαχές αίφνης ευοίωνες, απ’ τα κόκαλα βγαλμένες
την ψυχή μου παρέταξαν: ελευθερία τρομερή.
Οι πρώτες για τον Ηρώδη γνώριζαν τον Αντίπα.
Οι δεύτερες, πάλι, τον Ύμνο άκουσαν
και στάθηκαν προσοχή.

  • Από την ποιητική συλλογή