3.

Πλήθος τρελό τα περσικά δόρατα.
Μα όλο και κάποιος Σπαρτιάτης, μη νομίζεις,
το φαλλό του θα μετρούσε σαν μέγεθος πιο τρομερό.
Θα γελούσε τότε. Αιωνίως παιδί.
Ο θάνατος το γέλιο αυτό μισεί πιο πολύ.
Κι αν είσαι άντρας, του το χαρίζεις.