39.

Γερασμένος σαν το χειμώνα που ζωγράφιζες παιδί.
Ένα χειμώνα βαρήκοο.
Ωραία φράση καταποντίζει τις εκκλήσεις
που νόμιζαν πως μ’ ένα χαρτί και μολύβι
θα εισακουστούν.

  • Από την ποιητική συλλογή