5.

Δεν ήθελαν να ζήσουν πάση θυσία.
Ήταν όντως μια επιλογή ακραία
μα είχε η στρατηγική τους ουσία.
Καθόλου βάρη αναγκαία στον πρόσκαιρο βίο.
Αλλά βαρύτητα. Δεόντως βαρύτητα.