59.

«Ουδείς αναντικατάστατος».
Απαράμιλλος ήσουν.
Γι’ αυτό, βλέπεις, δεν έχει «αγκαλιές».
Δε βάζουν εισαγωγικά σε τέτοια μεγέθη.

  • Από την ποιητική συλλογή