63.

Καθαρά βλέπω σήμερα την αιτιώδη διαδρομή.
Ελπιδοφόρα ήσαν τα γεγονότα.
Εκτίμηση κατά κρίση αντικειμενική.

Το πανάρχαιο αίνιγμα. Αυτό δε σκέφτεσαι;
Γι’ αυτό δε γράφεις;

  • Από την ποιητική συλλογή