66.

Πλήρης άυλων αγαθών.
Όλων εκείνων που για χάρη τους
η ζωή σφύζει, για χάρη τους ξεφλουδίζουν οι ελπίδες
ανέκαθεν εκτεθειμένες στο έλεός τους.
Τα άυλα αγαθά. Αμύθητη περιουσία
στη γη της Επαγγελίας, των μύθων.
Αλλά εδώ κάτω η α-πορία, διάσημη και τραγική
δεν περιμένει κληρονομιές ξαφνικές.
Ούτε βέβαια φιλανθρωπίες.

  • Από την ποιητική συλλογή