72.

Δεν υπογραμμίζουμε τη λάμψη των άστρων τόσο
όσο τη μαρμαρυγή του σώματος.
Οι σταγόνες του διάσπαρτες ακτινοβολούν σαν καλοκαίρι
καθησυχάζοντας τη θάλασσα.
Κυρίως δε λέμε ο έχων ους ακουσάτω.
Η ευτυχία είναι εκ γενετής μη απευθυντέα.