98.

Γυναίκα, μυστήριο που θέλουμε αξεδιάλυτο.
Προσθήκη σωτήρια οι ψεύτικες βλεφαρίδες
να ’χουν τα δάχτυλα κάτι ν’ αγγίζουν
πιο στέρεο από τη σκόνη
που μισοκλείνει τα μάτια και δεν ονειρεύονται.
Μυστήρια πράγματα.

  • Από την ποιητική συλλογή