ΑΛΛΟΘΙ

Δεν είχα πει «παντοτινά» και το αισθανόμουν.
Σε αντιφάσεις να περιπέσω, προς τι;