ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ II

Ας ερχόταν ξανά.
Όπως είναι ή θέλω να φαντάζομαι.
Οι μόνες δυνατές εκδοχές αυτές μοιάζουν.
Και με νοιάζουν
όσο δε βλέπω τελικά μεγάλες διαφορές.