ΕΠΑΡΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Μουσικήν ποίει κι εργάζου.
Παλιά ιστορία, δεν αναπαύεται η αρμονία.
Γιατί όχι, πήρες και τον έρωτα για μουσική.
Τι να κάνεις. Το σώμα εν χορδαίς και οργάνοις
τόσους παίρνει στον λαιμό του.