ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Δε θυμάμαι πια στάσεις κι επιδόσεις.
Μόνο κάποια ειδικά επιφωνήματα
για την ψυχή που κραύγαζα να παραδώσεις.
Λες και δεν περίσσευε το σώμα.
Λες κι η ψυχή αλλού κατοικεί.
Σε ουράνια σχήματα.
Μπορεί, αλλά να, δε μας αρκεί.