ΕΡΑΣΤΕΣ, III

Περιεργάζονται με δέος επιθυμίες.
Ενδέχεται να εκραγούν ανά πάσα στιγμή.