ΕΡΑΣΤΕΣ, IX

Ελάχιστες κορυφαίες στιγμές.
Για τον ένα μοιραία κατάληξη.
Μουσική διαρκείας για τον άλλο.
Ώσπου να συμπέσουν οι γνώμες
δε διατρέχουν κινδύνους.

2.4.2000