ΕΡΑΣΤΕΣ, VII

Στοχεύουν κυρίαρχες αισθήσεις
αδιάφοροι για τυχόν νοήματα.
Δεν είναι ώρα για λάθη.