ΕΡΑΣΤΕΣ, X

Ιδιοτελείς διακρίνω απολήξεις
σε μιαν ιδέα περί αιώνιας αγάπης.
Μοναχικό μου ιδίωμα παρεκκλίνεις
σε ακατέργαστες περιπτύξεις.
Παρά ταύτα, στη λήθη αναβράζει πάλι
ζωτικός τάχα ερωτισμός.
Σαρκώδες το σύμπαν, γαλήνη καμιά.