ΙΔΕΩΔΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

Διάπυρες φωνές κι απεγνωσμένες σημαίες.
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας, θα πουν οι ανταποκριτές
αδιάφορα πριν την επόμενη είδηση.

Σαν να μην είναι ορατό πως άλλη μάς ταιριάζει αφήγηση.
Κι ας μην το λέει κανείς ξεκάθαρα
στην πλατεία δε χωρά μια βιαστική εξήγηση.
Κάθε κορμί ελεύθερο εδώ και τρομερό.
Ας είμαστε λίγοι και άοπλοι.
Και λοιπόν; Φόβος και τρόμος οι ιδέες.