ΙΟΥΛΙΟΣ, 19:45

ΤΩΡΑ

Εύφλεκτα χρώματα θέλγουν συνειδήσεις.
Ενυπάρχουν στη φύση ουτοπίες.

Τη δική μας εννοείται.

Αλτ, τις απορίες λύσατε.