ΚΕΔΡΟΣ

Εδώ δεν είναι ζούγκλα, είναι πρωτεύουσα.
Πολύτιμη κι η πιο δευτερεύουσα δράση.
Πού μυαλό για δάση και ποιος κέδρος.
Μόνος ορίζοντας το κέρδος.