ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

Τι να μου πεις κι εσύ, λογότυπο της άλλης ζωής.

Πόσο δίκιο έχει ο Παλαμάς.
«Αυροσάλευτο» είσαι.
Ποιος ξέρει τι άλλο.
Σαν δάχτυλο σηκώνεσαι να λύσεις απορίες.
Σίγουρος μάντης, τυφλά πατάς στο δάκρυ
και δείχνεις κατευθείαν ουρανό.

Καλό κι αυτό, να κάνεις εύφορη την απουσία.
Δε σε τρομάζει καθόλου.
Πόσο διαφέρουμε.
Με γεγονότα και μόνο να ζεις εσύ
κι εμείς μονάχα στη φαντασία.