ΝΕΟΤΗΤΑ III

Στην κόψη ακραίας νεότητας
σχοινοβατούν τυφλές επιθυμίες.
Με ακριβά θεάματα διαπερνώ το χρόνο.
Καθεμία αίσθηση συμβάλλει.
Όσο για τον άρτον, κερδοφόρος ο βίος
όταν κατά τι πλουσιότερη
πάλλει με σθένος η φαντασία.