ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ II

Ικέτευα χάδια.
Ήρθαν δάχτυλα στιβαρά
πήραν αθόρυβα τα διαλυτικά τού χαϊδεύω
και με διέλυσαν.
Πάντως ήρθαν.