Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ο φόβος του θανάτου πρόφαση ζωής γίνεται.
Κι η ευτυχία στα ονόματα μοιάζει που περικλείνεται.
Μην ψάχνετε ονόματα. Προφάσεις, όχι άλλες προφάσεις.