ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Όταν σε θέλω, ψάχνω το πρόσωπό μου.
Λεπτό δε σκέφτομαι εσένα.
Μωρό μου, αυτό είναι παιχνίδι.
Έλα, δώσε μια ευκαιρία στην αλήθεια.