ΠΕΡΙ ΠΛΟΥΤΟΥ

Τι σημασία τα φθαρμένα του ρούχα.
Είναι παιδί ζάπλουτο.
Θυσία γίνεται.