ΠΡΕΖΟΝΙΑ

Φαίνονται χωρίς στοιχειώδη εξάρτυση
να πέφτουν σε εξαρτήσεις και θανάτους
ούτε καν πια πρωτοσέλιδους.
Αίτια και λύσεις δεν ανατέμνω.
Ας έχουμε κατανόηση ζωντανοί.
Ελπίζω αναίτια τα μέγιστα.