ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ

«Είμαι Υπηρέτης δύο αφεντάδων».
Έτσι νομίζει και βλέπει τους συμπαίκτες
ανώτερους, όχι γυμνούς.
Ένα είδος θεραπείας και όχι τυραννίας.
Μπερδεύει τη ζωή με την τέχνη.
Μην ακούς.

Τελείως ατυχής ο τίτλος του Γκολντόνι.
Όσο κι αν δε φαίνεται ακόμη
ψυχόδραμα παίζεται εδώ.
Με υπηρέτη το μυαλό, ποιο σώμα.