ΘΑΛΑΣΣΑ ΗΧΗΕΣΣΑ

Φλύαρη θα ήταν επιφάνεια χωρίς τα βάθη.
Ο κίνδυνος διαχέει μια μαγγανεία.

Αλλά μην έχετε αμφιβολία
διψάμε για ζωή πολυκύμαντη.
Έστω δεμένοι και σε κατάρτι.