ΘΑΛΑΣΣΟΓΡΑΦΙΑ, Ι

Oι παλμοί της συμφωνία για κρουστά.
Με απαίτηση ελάσσονα, νηφάλια αίσθηση
και μείζονα, εκδορές στη θλίψη.