ΘΑΛΑΣΣΟΓΡΑΦΙΑ, ΙΙ

Aντηχούν κύματα στα στεγανά της μνήμης.
Σπάζοντας το φράγμα του απέραντου
αύτανδρες ιδέες στα καθημερινά θα στραφούν.
Νοήματα θνητά και σώματα χειροπιαστά σαν να λέμε.