ΤΟ ΛΥΠΗΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΗΔΥ

Το λυπηρό και το ηδύ κοσμούν την ίδια κορυφή.
Σαν γεύεσαι το ένα, χορταίνεις και το άλλο.
Ο Πλάτωνας το γράφει κι ευφραίνεσαι τον ίδιο τον Σωκράτη.
Γιατί ένα πρόσωπο δεν είναι ξεκάθαρα ένα πρόσωπο.
Είναι – και τι δεν είναι.