ΤΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ

Ανοίγει σαν αυλαία το περιτύλιγμα.
Είναι ένα σπάνιο βάζο, άθραυστο.
Γρήγορα έπαψε να το θαυμάζει.
Τον μαγνητίζει μονάχα ό,τι μπορεί να χαθεί.
Μα κανείς δεν τον καταλαβαίνει;
Τον λατρεύουν, λένε, κι όλο άχρηστα δώρα.