ΤΡΟΠΑΙΟ

Έξαλλη τεχνολογία στήνει τρόπαιο άνετη ζωή.
Ούτε κατά διάνοια εύκολη.
Ανήσυχα πνεύματα, δεν προσμένουμε θαύματα.
Θα τα βρίσκαμε κι αυτά λειψά.