ΤΖΟΓΟΣ

Κέρδη στους λαχνούς εκρηκτικά
αλλάζουν μορφή στη διαβίωση.
«Περιεχόμενο δε φτιάχνουν» αντηχούν φωνές.
Τυχερέ, μην τους ακούς.
Γενναιόδωρος, φτάνεις σε παρυφές μεγαλείου.