ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗ ΑΠΟΡΙΑ

Κι αυτή η σιωπή στο κενό βάζει στίξη.
Αν έτσι κατανοητή, μπορεί και φίλη;