ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Όλα μπορούν να γίνουν με υποθέσεις.
Ακόμα κι εσύ σ’ εμένα να γυρίσεις.
Αρκεί να περιμένω αιώνια.

Το λάθος σε παρόμοιες θέσεις
δεν είναι η ανόθευτη πίστη στο χρόνο.
Είναι δύσκολο πολύ το εγώ σου να πείσεις
πως τίποτα δεν έχει αλλάξει.

Γι’ αυτό θα ήταν τρέλα να γυρίσεις.
Άλλα τα πράγματα πια, άλλοι κι εμείς.
Και λύτρωση δεν είναι τόσο μια ηχηρή επιστροφή
μα ολοένα κάτι σαν βουβή διαφυγή.

Ας γελάσω. Όλα γίνονται λοιπόν με υποθέσεις.
Ακόμα κι εγώ να σε ξεχάσω.