ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ

Αυτός, λες, δεν έζησε;
Ο χρόνος είναι τοπίο εσωτερικό.
Φύεται ζωτικά και θεραπεύει όποιον ένδον σκάπτει.
Κλεισμένος σπίτι ο τύπος δεν παίζεται.
Ας μη σου γεμίζει καθόλου το μάτι
αν δώσει το σινιάλο, ανοίγουν οι ορίζοντες.
Ο έγκλειστος έφαγε τη θάλασσα με το κουτάλι.
Αυτός, κι όχι εμείς οι οπαδοί της στιγμής
από το ένα λιμάνι τάχα σε άλλο.