ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ III

Οι νιφάδες γυροφέρνουν τη σιωπή
κατακάθονται στη νοσταλγία
και σιγολιώνουν σαν λέξεις
σαν κουβέντες ανθρώπων που μόλις αγαπήθηκαν.