ΤΟΣΑ ΛΟΓΙΑ

Κριτική της Ανθούλας Δανιήλ για τη συλλογή Τόσα λόγια, diastixo.gr, 25.01.2013

Ποιητικά κέλευθα

Κριτική του Βασίλη Ζηλάκου για τη συλλογή Πρώτο φως, Οδός Πανός, τεύχος 144, Απρίλιος-Ιούνιος 2009